Downloads

Her kan du downloade materiale, der er udviklet i løbet af projektets levetid. For at downloade materialet på et andet sprog, skift venligst sprog!

Flipped instruktionsdesign

FID Flipped Instructional Design - Cover

Cover af “Flipped Instructional Design”

Flipped Instructional Design, der er baseret på Flipped Learning 3.0-rammen, repræsenterer en transformativ ændring af det uddannelsesmæssige paradigme med vægt på en studentercentreret tilgang til læring. Dette design vender strategisk traditionelle undervisningsmetoder på hovedet ved at levere instruktionsindhold uden for klasseværelset, primært via digitale medier, så elever kan engagere sig med materialer i deres eget tempo.

Som følge heraf omlægges klasseværelsestiden, der engang var domineret af forelæsninger, nu til interaktive, praktiske aktiviteter, der fremmer dybere forståelse og anvendelse af viden. I denne model går undervisere fra at være blotte indholdsleverandører til at være aktive facilitatorer, der guider eleverne i samarbejdende og individuelle læringsoplevelser.

Løbende vurdering og et fleksibelt læringsmiljø forbedrer yderligere effektiviteten af denne tilgang, så det sikres, at uddannelsen er tilpasset individuelle behov, samtidig med at der fremmes aktivt engagement og en dybere forståelse.

Dokumentet dækker alle aspekter af instruktionsdesign. Nuværende version: 4.0 (juli 2023)

128 Downloads

 

Manifest Flipped Learning

Manifest Flipped Learning

Forside til dokumentet

Dette dokument giver en omfattende vejledning til indførelse og anvendelse af Flipped Learning 3.0 i voksenuddannelse. Det begynder med en introduktion, der beskriver, hvordan man bruger dokumentet, udviklingen af Flipped Learning og dets betydning for voksne elever. En detaljeret undersøgelse af den voksne elevs profil, herunder sammenligninger med andre elevtyper, motivationer, udfordringer og teknologiens indflydelse, danner grundlag for forståelse af den målgruppe.

Herefter forklares Flipped Learning 3.0’s kernekoncepter, herunder definition, nøgleprincipper og det pædagogiske skift fra traditionel til omvendt læring, samt specifikke fordele for voksenuddannelse. Undervisningsdesign behandles gennem en analyse af læringsmål, rollen af bagvendt design, kompetencebaserede tilgange og inkorporering af interaktive aktiviteter, vurdering, indholdsskabelse og teknologi.

Dokumentet tilbyder strategisk vejledning til voksenuddannelsesorganisationer og undervisere i implementering af Flipped Learning 3.0, med særligt fokus på infrastruktur, uddannelse af undervisere og evaluering af programmer. Potentielle udfordringer, såsom teknologiske forhindringer, modstand og behovet for inklusion, erkendes med forslag til løsninger. Med blikket fremad overvejer dokumentet Flipped Learning 3.0’s fremtidige udvikling i voksenuddannelse. Supplerende materialer, herunder et ordliste, yderligere ressourcer og terminologi, giver yderligere dybde og kontekst, og understreger dokumentets anvendelighed som en ressource til at forbedre læringsresultater gennem innovative pædagogiske strategier.

 
43 Downloads